Żegocina 378

32-731 Żegocina
email: cksit@zegocina.pl

Telefon  14 613 20 35

KM
Odsłony: 4748

DscW Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie w grudniu 2016 r. powstało  społecznościowe Kino za Rogiem „ŻEGOTKA”. Oficjalne otwarcie miało miejsce 11 stycznia 2017 r.

Jest to kino 20-osobowe z możliwością dostawienia 20- miejsc i znajduje się w dotychczasowej sali dydaktycznej budynku Centrum Kultury w Żegocinie. Adaptacja pomieszczenia i jego wyposażenie kosztowało ponad 70 tys. zł i było w 50% finansowane z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Resztę kosztów pokryto z budżetu Gminy Żegocina oraz Centrum Kultury.

Kino otrzymało imię "Żegotka" co nawiązuje do funkcjonującego w latach sześćdziesiątych  kina "Żegota", prowadzonego przez Świetlicę Wiejską  w Żegocinie i mieszczącego się w nie istniejącym już budynku starego urzędu gminy. Powrót do tradycji  kina w Żegocinie jest wynikiem realizacji wniosku, złożonego jesienią 2015 roku na ręce  Wójta Gminy Jerzego Błoniarza przez żegocińską młodzież gimnazjalną, uczestniczącą w projekcie Stowarzyszenia Teatru Nowego w Krakowie pt. "Be brave - Młodzież w kulturze". Wniosek ten zawierał ponad 800 podpisów mieszkańców gminy opowiadających się za reaktywacją kina w  Żegocinie.

   Ideą Kina za Rogiem jest stworzenie sieci małych kin, które promują repertuar ambitny często nie dostępny w wielkich multipleksach, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów technicznych. Najwyższej jakości dźwięk i obraz jak w dużym kinie, połączone z miłą atmosferą kameralnego kina, gdzie można obejrzeć film wspólnie z grupą przyjaciół, znajomych czy rodziną. Dużą zaletą naszego kina jest to, że każdy bilet kosztuje jedynie 5 złotych! Można śmiało powiedzieć, że jest to Kino za piątkę i na piątkę!

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych