Żegocina 378

32-731 Żegocina
email: cksit@zegocina.pl

Telefon  14 613 20 35

KM
Odsłony: 3802

   5 czerwca 2007 r. z inicjatywy pani Stanisławy Tabor, odbyło się pierwsze spotkanie wszystkich chętnych do działania w Klubie Seniora.
    Spotkania odbywały się systematycznie w ostatni czwartek miesiąca. Członkowie chętnie uczestniczyli w spotkaniach towarzyskich, ogniskach, warsztatach, wycieczkach pieszych  i autokarowych.
Odbyli je do:
- źródełka św. Franciszka,
- do Sanktuarium w Pasierbcu,
- do Ludźmierza, Stadnik,
- do Kopalni Soli w Bochni, w Pieniny.

Organizowali wystawy prac wykonanych własnoręcznie. Promowali prace artystyczne na imprezach, poza miejscem zamieszkania.W październiku 2008 r. dzięki przychylności dyrektora CKSiT pana Mieczysława Kędra powstał Zespół Śpiewaczy ,,MELODIA”. Swoim śpiewaniem seniorzy uświetniali imprezy i uroczystości organizowane w miejscu zamieszkania i poza.

   W 2011 r. o działalność Klubu została zawieszona ze względu na odejście pani Stanisławy Tabor. Wznowienie nastąpiło w 2012 r.  i na nową szefową Klubu wybrano panią Annę Cudejko, a zespół ,,MELODIA” poprowadził pan Grzegorz Kołodziej. Seniorzy wznowili spotkania i w każdy wtorek spotyka się grupa rękodzieła. Seniorzy uczestniczyli w projekcie ,,Szlachetne Dłonie”, a w  2014 r.  w projekcie ,,Nowy Wiek Kultury 60+”. Realizując projekt 60+, wyjechali na warsztaty do Janowic a na podsumowanie  przygotowali ,,Wesele Boryny” z Chłopów. W tym też roku, zrodziła się myśl  założenia Stowarzyszenia. Opracowano Statut, który w 2015 r., został zarejestrowany w Sądzie. Opracowano plan pracy, wybrano Zarząd i nazwę. Obecnie działa Stowarzyszenie – Klub Seniora ,,Żegota”, który ma siedzibę w pokoju nr 3 w budynku CKSiT.

Stowarzyszenie opracowało swoje logo. Zgodnie z planem spotkania grupy rękodzieła, odbywają się we wtorki, organizowane są wyjazdy na  ciepłe źródła do Szaflar. Odbyła się wycieczka krajoznawcza do Łańcuta, piesza wycieczka na Górę Kamionna. Organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wieczorki. Ostatnio z okazji Dnia Seniora oraz ,,Andrzejki”.

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych